Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies zgodnnie z zasadami zawartymi w regulaminie. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików.
Wypożycz samochód
  • Brak opłat za transakcje kartami kredytowymi
  • Bezpłatna modyfikacja rezerwacji
  • Gwarantowane najlepsze ceny
 

RODO - Dbamy o Twoje daneW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku
  1. Administratorem danych osobowych jest: AM GROUP SP. z o.o. Chrosnica 41, 58-508 Jelenia Gora, kontakt e-mail: biuro@wypozyczalniamaxcar.pl, zwany również „Administatorem”.
  2. Kategorie/zakres danych jakie może przetwarzać Administrator: 
- dane identyfikacyjne jak imię, nazwisko, pesel, nip, dane kontaktowe oraz korespondencyjne, dane dotyczące zawartych umów zgodnie z ich wypełnieniem – numer prawo jazdy, numer dowodu, numer polisy ubezpieczeniowej, dane dotyczące samochodu oraz generowane przez samochód, dane lokalizacyjne, dane finansowe jak np. numer rachunku bankowego, dane karty kredytowej np. wymagane do autoryzacji, dane dotyczące aktywności na naszych stronach (zapisywane w cookies)  
  1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania: 
- w celu wykonania zawartych umów (podstawa art. 6 ust 1 lit. b RODO) - w celach archiwalnych (dowodowych) co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (lit. b art. Wcześniej wskazanego) - w celu udokumentowania wykonywanej usługi (na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego – lit.c art. Wcześniej wskazanego). Państwa dane nie będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.
  1. Odbiorcy danych: 
W zależności od celu przetwarzania Twoje dane mogą być przekazywane: - podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. usługi rachunkowe, usługi IT, usługi informacji gospodarczych, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, usługi analityczne, dostawcy usług w zakresie usług pocztowych, kurierskich, hostingowych, dostawcy usług płatniczych – na podstawie umów z tymi podmiotami, organy państwowe na podstawie przepisów prawa.
  1. Okres przechowywania:
Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub inny okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie – będą przetwarzane do czasu ustania celu wskazanego w zgodzie bądź do czasu wycofania zgody.
  1. Pouczenie o przysługujących Ci prawach:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz wykonania ich kopii, prawo do przenoszenia - prawo do sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych - prawo do usunięcia danych / ograniczenia przetwarzania danych (w takim przypadku przestaniemy je przetwarzać chyba, że wykażemy prawne podstawy, które będą nadrzędne wobec Twoich praw lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - prawo do cofnięcia zgody, które może być zrealizowane poprzez kontakt na e-mail: biuro@wypozyczalniamaxcar.pl - prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzane dane naruszają przepisy RODO Dane udostępnione przez Ciebie, dane na podstawie dokumentów, dane ze strony internetowej Administratora (w tym pliki cookies). W przypadku cofnięcia zgody nie wpłynie to na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wypozyczalniamaxcar.pl/rodo.php

Nasze punkty

Samochód zastępczy
Audi
Peugeout
Volkswagen
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda
Mazda